English
 
Tülay TAŞKENT

Posted by: portfoliolab
Date: 7/18/2005

Tūlay Taşkent, 1961, İstanbul doğumlu.

Ögrenim Yaşamına, İstanbul Vezneciler İlkokulu’nda başladı, ve sırasıyla Cibali Kız Lisesi’nin Orta ve Lise bōlümünü bitirdi.

1982’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Beşeri ve İktisadi Ana Bilim bölümünden mezun oldu. Mesleki derslerin yanısıra aldığı öğretmenlik için gerekli Pedagojik formasyon eğitiminin de katkısıyla, mezun olduğu Cibali Kız Lisesi'nde öğretmenlik stajını tamamladı.

Lisan bilgilerini takviye etmek ve mesleki formasyonlarını geliştirmek üzere, 1982 yılında New York’a geldi, La Guardia Community College ve Queens College’de eğitim gördü.

1983-1984 Öğretim yılından beri büyük bir gurur ve mutlulukla görevde bulunduğu Atatürk Okulu’nda son 10 yıldır Okul Müdüreliği görevini yürütmekte. Ayrıca özel bir Amerikan Bankasında, müdür yardımcısı olarak görevde bulunmakta.